Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Neurobiologija ADHD sindroma, dijagnostički i terapeutski pristup
Opis | Prijava | Foto galerija | Evaluacija
Organizator:

HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU


Vrijeme održavanja:

06.05.2005. - 07.05.2005.

Mjesto održavanja:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb
Opis
U organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju sa sjedištem u Klinici za dječje bolesti, Klaićeva 16 i u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je 6.-7. svibnja 2005. tečaj:
«Neurobiologija ADHD sindroma – dijagnostički i terapijski pristup»
namjenjen liječnicima, terapeutima, psiholozima, učiteljima i odgojiteljima te roditeljima djece s ADHD sindromom.

ADHD sindrom ili Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (poremećaj pažnje i hiperaktivni poremećaj) je jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja koji zahvaća 2-22% populacije djece. Kod mnoge djece i adolescenata poremećaj može dovesti do znatnih poteškoća u savladavanju školskog gradiva i socijalnog prihvaćanja. Pravodobnim prepoznavanjem navedenog neurorazvojnog poremećaja i pravilnim i stručnim pristupom u terapijskom i terapeutskom zbrinjavanju, može se mnogo učiniti u savladavanju poteškoća. Pri tome je vrlo važna edukacija prosvjetnih djelatnika, stručnjaka terapeuta i prilagodba obrazovnog sustava.
Voditelj tečaja je bio priznati međunarodni stručnjak Prof. Paolo Curatolo, MD, PhD, profesor dječje neurologije i psihijatrije na Katedri za neuroznanost i voditelj Odjela dječje neurologije Svučilišta u Rimu «Tor Vergata» te Predsjednik Međunarodnog udruženja za dječju neurologiju (ICNA).

Moderator tečaja je bila Predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, dr.med., specijalist dječje neurologije i Voditelj odjela neuropedijatrije Klinike za dječje bolesti Zagreb. Na teorijskom dijelu tečaja koji se održao na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu sudjelovalo je više od 150 osoba, a na praktičnom dijelu tečaja koji je održan na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Zagrebu sudjelovalo je 82 osobe. Na početku tečaja je Prof. Paolo Curatolo, MD, PhD održao javno predavanje «Neurobiology of ADHD syndrome» u suradnji s Hrvatskim društvom za neuroznanost.
Cilj tečaja je bio prikazati najnovije spoznaje o biološkoj podlozi ADHD sindroma, tipove i klasifikaciju te nužnost postavljanja što ranije dijagnoze s naglaskom na rane pokazatelje razvoja ADHD sindroma te terapijski pristup. Po završetku tečaja, polaznici su putem anonimne ankete ocjenili tečaj odličnim ocjenama. Rasprava je ukazala na potrebu većeg broja educiranih stručnjaka koji će rješavati ovaj problem u predškolskoj dobi na razini primarne zdravstvene zaštite.
U okviru tečaja, predsjednik udruge «Buđenje», Marko Ferek, dipl.ing. i sam s iskustvom ADHD sindroma, predstavio je rad Udruge i na vrlo kreativan način prikazao odrastanje osobe s ADHD sindromom te ukazao na glavne poteškoće s kojima se te osobe susreću u edukacijskom sustavu i društvenom prihvaćanju.
Prijava

Vrijeme za prijavu 01.05. - 27.05.2005.

Status: prijave zaključene

Foto galerija

Tečaj: Neurobiologija ADHD sindroma

24. fotografija
snimljeno: 06.05.-07.05. 2005

Evaluacija
Neurobiologija ADHD sindroma, dijagnostički i terapeutski pristup
Količina novih informacija 3.567 graf
Korisnost prezentiranih sadržaja 4.033 graf
Jasnoća izlaganja 4.233 graf
Ukupna ocjena predavača 4.466 graf
Organizacija tečaja 4.316 graf
Zadovoljstvo tečajem 4.2 graf

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja