Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Temeljno stručno usavršavanje primjene Vojta načela u terapiji djece i mladih 2020
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb

Vrijeme održavanja:

06.07.2020. - 31.10.2021.

Mjesto održavanja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb
Opis
Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Obvezno je da imaju dvije godine iskustva na poslovima rehabilitacije djece i mladih ili da su provodili na takvom radu bar 15 radnih sati tjedno u razdoblju od dvije godine.

Ciljevi stručnog usavršavanja mogu se ostvariti samo ako znanja i vještine koje dobiju praktično primjenjuju, te stoga na stručnom usavršavanju mogu sudjelovati samo oni fizioterapeuti/ liječnici koji će za vrijeme odvijanja tečaja imati priliku da rade s pacijentima.

Polaznici će naučiti primjenu Vojta načela® i po položenom ispitu dobiti međunarodno priznate potvrdnice Internationale Vojta Gesellschaft (Međunarodnog Vojta udruženja). Usavršavanje će se odvijati na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik.

Broj polaznika – 24 fizioterapeuta ili liječnika.

Program:

Stručno usavršavanje će se odvijati u trajanju od 320 sati u razdoblju od ljeta 2020 do proljeća 2022.
Radi se dnevno od 9.00 do 17.00 sati – i subotom i nedjeljom.

  • Vojta-A- praktični dio od 06.07.2020. do 15.07.2020.

  • Vojta-B- praktični dio od 25.09.2020 do 27.09.2020 i od 06.11.2020. do 10.11.2020.

  • Vojta-C teorijski i praktični tijekom veljače ili ožujka 2021. - 3 dana i svibnja ili lipnja 2021 - 5 dana teorijski/ s liječničkim referentom + 5 dana praktični

  • Vojta D tijekom rujna ili listopada 2021 - 3 dana i tijekom veljače 2022 - 6 dana


Naknada za sudjelovanje na stručnom usavršavanju iznosi 28.000,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju IBAN:HR1723600001101440593.

Molimo pošaljite stručni životopis na mail adresu: mlsimunac1@gmail.com

Prijave polaznika razmatrat de se na sjednici 20. veljače 2020. Odabrani polaznici bit će obaviješteni do 15. ožujka 2020. Prvi obrok naknade - najmanje 7.000,00 kn odnosno 25% ukupnog iznosa bit će obvezno uplatiti do 15. svibnja 2020.

Informacije od 12.30 do 14 h na 091 6677643 Silvija Philipps Reichherzer
Prijava

Vrijeme za prijavu 15.01. - 20.02.2020.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Obavijest (PDF, 118KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja